Helse- og sosialfag på Tungasletta

Høstsemesteret 2013 startet Avdeling for helse- og sosialfag (AHS) opp i nye lokaler i Tungasletta 2. I er det etablert nye undervisningslokaler i Tungavegen 32.

Her kan du lese om prosessen frem mot flytting.

Tungasletta 2

AHS flytter inn i lokaler på 9600 kvadratmeter i Tungasletta 2 som er tilpasset undervisning og ivaretar tverrfaglighet.

Finn frem på Campus Tunga

 • Fem store og ett mindre undervisningsrom tilpasset behov for kapasitet og funksjonalitet ved de ulike programmene
 • Mer fleksible undervisningsrom egnet for flerbruk
 • 55-60 grupperom i ulik størrelsekart nærbilde med markering
 • Ferdighetsrom inkluderer:
  • “praksisleilighet”
  • treningskjøkken
  • benkebehandlingsrom
  • audiograflaboratorier
  • sengerom
  • toalett
  • treningsrom
  • forming
  • musikk
  • drama
  • gymnastikksal
  • ortoseverksted
  • “stue”
 • Ett felles bygg for administrasjon og ett for undervisning på tvers av programmene
 • Studentutvalget blir plassert lett tilgjengelig i 1. etasje
 • Biblioteket plasseres i umiddelbar nærhet til kantine og bokhandel, også i 1. etasje
 • Fellesområde for studentsosiale aktiviteter i 3. etasje
 • Egen lesesal i tillegg til at det tilrettelegges for bruk av bibliotek, kantine og undervisningsrom til leseplasser

Tungasletta 2Plantegninger for Tungasletta 2:

Her kan du se en oversikt over hvordan ulike funksjoner er plassert:

 

 Tungasletta 2 Kontorfløyen

 Hovedinngang og kontorfløyen

 Tungasletta 2 Undervisningsfløyen
 Undervisningsfløyen
 Tungasletta 2 studentinngang2 (508 x 614)
Studentinngang

 

Tungavegen 32

Tungavegen 2 B-blokka inngangI dag er Program for matteknologi lokalisert i Tungavegen 32. Sommeren 2013 vil bygg 2 i Tungavegen 32 rehabiliteres - klar til semesterstart høsten 2013.

Rehabiliterte lokaler i Tungavegen vil utgjøre en del av fremtidig undervisningskapasitet for helse- og sosialfagene på Tungasletta 2. Styrkerom og gymsal skal reetableres og vil utgjøre et felles velferds/idrettstilbud for studentene på Tunga.

Det blir flere undervisnings- og ferdighetsrom i Tungavegen 32, blant annet ferdighetsrommene utstyrt for drama-, musikk- og formingsaktiviteter.

I tilleg blir det også her tilgjengelige studentarbeidsplasser og en liten kantine.

 

Informasjon om flytteprosessen

Tirsdag 30. april ble det avholdt et allmøte for studentene på Avdeling for helse- og sosialfag. Dette møtet er en del av informasjonen som gis til studentene. Mer informasjon vil gis mot slutten av semesteret.

I forbindelse med allmøtet deles det ut en informasjonsbrosjyre som også kan lastes ned ved å følge lenken.

 

 

Utskrift
Del eller legg til som bokmerke