20 September

Open døvekafé

22 September

Opioid mat og psykisk helse

22 September

Sammenslåingar i høgare utdanning

22 September

Kurs for sjenerte

23 September

Store sportsarrangementer – hvorfor sprekker kostnadsbudsjettene?

23 September

Kurs i medisinsk yoga

Åpne kalender Legg til
katalogen-thumb
Søk Opptak HiST