Helsefremming: forskning og beste praksis

Området er et sentralt satsingsområde ved HiST 2010-2015, og forskningen utføres i et tverrfaglig arbeidsfellesskap med andre forskere i Senter for helsefremmende forskning, www.rchpr.org

Satsingsområdet er et svar på den økende etterspørselen etter kunnskap om faktorer som fremmer, vedlikeholder og gjenoppretter helse og hvilke tiltak som fører til helsebevaring og helseutvikling både blant friske, blant utsatte grupper og blant mennesker som har vært utsatt for helsesvikt. Helsefremming relateres til salutogenese og en bio-psyko-sosial-eksistensiell helsemodell. Forskningsprosjektene foregår i samarbeid med NTNU, helseforetaket, kommunen/fylkeskommunen, HUNT, organisasjoner og internasjonale forskningsinstitusjoner.

Kontaktperson: Toril Rannestad

Utskrift
Del eller legg til som bokmerke