Forsker for å gjøre X og Y litt mindre ukjent

29.04.2014
Ragnhild Lyngved Staberg og Svein Arne Sikko forsker for å forbedre realfagsundervisninga.
FORSKER PÅ REALFAG: Ragnhild
Lyngved Staberg og Svein Arne Sikko.
Matte og naturfag er kjekt å kunne i mange sammenhenger. Men skoleelever får ofte ikke vite hva kunnskapen kan brukes til. Lærerutdanninga på HiST vil bidra til et realfagsløft gjennom deltakelse i to EU-prosjekter.

– Undervisningen må vekke nysgjerrigheten og interessen for realfagene. Og vise skoleelever at matte og naturfag er noe de får bruk for både i hverdagslivet og i de fleste jobber. Ligninger med ukjente faktorer (ofte kalt X og Y), virker for eksempel helt meningsløse for mange hvis de ikke får forklart hva de kan brukes til. Det handler om å se sammenhenger, sier førsteamanuensisene Svein Arne Sikko og Ragnhild Lyngved Staberg. De to er blant prosjektdeltakerne fra HiSTs lærerutdanning.

Lærdom fra hele verden

De to internasjonale realfagsprosjektene er begge en del av EUs 7. rammeprogram. Mascil (Mathematics and science for Life) er et stort, fireårig prosjekt som involverer deltakere fra 13 land og 18 institusjoner. Det ledes av Freiburg (Pädagogische Hochschule Freiburg) og har en ramme på 3,8 millioner Euro.

Fasmed (Improving Progress for Lower Achievers through Formative Assessment in Science and Mathematics Education) er mindre, involverer ni universiteter og høgskoler i åtte land og går over tre år. EU-prosjektet på 1,9 mill. Euro ledes av Newcastle University, og vil ta lærdom fra hele verden for å bidra til å forbedre matematikk- og naturfagkunnskaper i Europa og Sør- Afrika.

Teknologi skal motivere de svakeste

HiST-forskerne skal også studere bruken av ny teknologi i realfagsundervisninga. Hensikten er å forbedre klasseromspraksis for de elevene som presterer dårligst, slik at de blir mer motivert til å lære. Teknologiske hjelpemidler skal brukes i undervisningen.
Prosjektet fokuserer på barn i alderen 9-13 år, siden dette er aldersgruppa hvor framdriften i realfagene ofte dabber av.

Samarbeid på kryss og tvers

– Vi samarbeider både på tvers av fag og avdelinger her på HiST. Det har vært lite samarbeid mellom fagene på lærerutdanninga før. Men vi syns det fungerer veldig bra, med matematikk og naturfag i de samme forskningsprosjektene.
– Det er også positivt å samarbeide med andre HiST-miljøer: AITeL (Avdeling for informatikk og e-læring) utvikler ny teknologi som vi vil prøve ut i undervisninga. Både lærer og ingeniør er satsningsområder innenfor profesjonsutdanningene nå, sier Sikko.

Utdanner utdannerne

Skoler og lærere i Trondheim og Melhus kommuner skal med. Lærerne skal bidra med utprøving og rapportering underveis. De skal få opplæring og kurs, delvis via en e-plattform. Prosjektene vil også utvikle en verktøykasse med aktiviteter, ressurser og didaktiske tilnærmingsmåter som lærere kan bruke på elever på ulikt nivå.
– Lærere kommer hit til HiST på opplæring til høsten. Og så skal de spre kunnskapen videre blant sine kolleger. Næringslivet trekkes også inn for å vise konkrete eksempler på hvor viktige og nyttige realfagene er, sier Lyngved Staberg. 

Skrevet av Vibeke Ann Pettersen
Utskrift
Del eller legg til som bokmerke