Personen har ikke lagt inn bilde

Juul, Randi

Førsteamanuensis ved Avdeling for helse- og sosialfag
Besøksadresse: Ranhemsveien 10
Seksjon/program: Barnevernspedagogutdanning

Telefon: 73 55 91 94
E-post:

Fagområde

barnevern, fosterhjem, samtaler med barn i barnevernet, Vitenskapsteori og forskningsmetode

Undervisning og veiledning

Barndommens historie og historier om barndom, barnevernfeltets historie, barnevernets kunnskapsgrunnlag, barnevernfaglig arbeid i kommunal forvaltning, samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner, fosterhjemsarbeid, feltmetodikk.

Fagansvarlig for Master i barnevern siden oppstart høsten 2012,

Undervisning på masterutdannignen i vitenskapsteori og forskningsmetode, og perspektiver på barndom, oppvekst, marginalisering og barnevernet som hjelpeinnstans,

veileder på masteroppgaver.

Forskning

Doktorgraddsavhandling 2010: Barnevernets undersøkelser av bekymringsmeldinger - Diskursive praksisformer og barneperspektiver i den kommunale barneverntjeneste, og konsekvenser i forhold til barna.

Foskningsprosjektet "Samhandling om utsatte barn - om profesjonelles vurderinger og beslutninger omkring samhandling når barn, unge og foreldre har behov for hjelp, " et samarbeidsprosjket mellom ansatte ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Volda. prosjeket inngår i Mitt-Norsk nettverk for helse- og sosialforskning.

Leder for forskningsprosjektet "Samhandling om og med barn og unge i vanskelige livssitusjoner (fase 2), samarbeider med tre kommuner i Midt-Norge.

Faglige prosjekter

Koordinator for innsatsområdet/forskningsområdet "Utsatte barn og familier".

Ansvar for utviklingen av Master i banrevern og søknad til NOKUT om godkjenning.

Styrer, råd og utvalg

Leder for arbeidsgruppa som har jobbet med utvikling av 120 studiepoengs Master i barnevern og søknad om akkreditering til NOKUT.

Medlem i referansegruppa for forskningsprosjektet "Det nye barnevernet"Last ned CV: Publikasjoner.docx
Utskrift
Del eller legg til som bokmerke